Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a Honlapot üzemeltető ​Kiss Gábor László e.v., 57445421 (Szolgáltató) által kínált szolgáltatásokra.

A megrendelés tárgyát a honlapon található könyvek és/vagy kapcsolódó termékek és szolgáltatások képezik („Szolgáltatások”).

A szerződés a Szolgáltató, valamint a Honlap szolgáltatásait igénybe vevő fél (Megrendelő) között a Megrendelem! gombra kattintva lép életbe, és arra a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak. A Megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi, és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

Ha a felhasználó az Általános Szerződési Feltételeket nem fogadja el, nem veheti igénybe a Honlap szolgáltatásait, nem regisztrálhat, és nem adhat le megrendelést sem.

Megrendelés

A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött.

A szolgáltatások megrendelésekor a Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani:

  • Név (vezetéknév és keresztnév)
  • E-mail-cím
  • Mobiltelefonszám
  • Számlázási cím (utca, házszám, település, irányítószám)

Az adatok megadásának célja a megrendelt szolgáltatások Megrendelőhöz történő eljuttatása. A szolgáltatás megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól.

A szolgáltatások megrendelése kizárólag elektronikus úton lehetséges. A Szolgáltató telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott megrendeléseket nem fogad el.

A megrendelés lépései

1. A Megrendelő kitölti a megrendelőlapot.

2. A megrendelés után a Szolgáltató visszaigazolást küld e-mailben a megrendelés adatairól, valamint elküldi a fizetési információkat.

3. Ha a Megrendelő nem kap visszaigazolást 24 órán belül, a hello@dietless.hu e-mail-címen vagy a 06 30 405 3625 telefonszámon érdeklődhet a rendeléssel kapcsolatban.

4. A Megrendelő átutalja a szolgáltatás ellenértékét a visszaigazolásban megadott bankszámlaszámra, vagy utánvét esetén átveszi a küldeményt.

5. Amint az átutalt összeg a Szolgáltató bankszámlaszámára megérkezik, a Szolgáltató elektronikus vagy fizikai formában eljuttatja a szolgáltatást a Megrendelőhöz.

6. A Szolgáltató a számlát a rendeléskor megadott névre és címre állítja ki, és postán küldi el a Megrendelőnek.

Az adásvételi szerződés létrejötte

Ha a Megrendelő rendelést ad le a Szolgáltató weboldalán, és a Szolgáltató azt e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a Megrendelő és a Szolgáltató között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak.

A Szolgáltató és a Megrendelő között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos információkat és a fizetési adatokat.

A Megrendelő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, és azt a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a Megrendelő által hozzáférhető helyen. A Megrendelő a szerződés tartalmát elolvashatja, mentheti és kinyomtathatja.

A szolgáltatás lényeges tulajdonságait a Megrendelő az azt bemutató oldalon tekintheti meg.

Árak

A rendelési oldalon közzétett árak általános forgalmi adóval növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a szolgáltatások árát és eltérő rendelkezés hiányában az elektronikus kézbesítés vagy házhoz szállítás költségeit is.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a mindenkori árakat maga határozza meg.

A Megrendelő az aktuális árakról és díjakról a Honlapon tájékozódhat.

Fizetési módok

A Honlapon az alábbi fizetési módok állnak rendelkezésre:

1. Készpénzes fizetés az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)

2. Banki átutalás (előre utalás)

A Szolgáltató a számlát a rendeléskor megadott névre és címre állítja ki, és postán vagy az utánvétes küldeményhez csatolva küldi el a Megrendelőnek.

A Szolgáltató a rendeléseket 2 munkanapon belül dolgozza fel, így a Megrendelő a rendeléstől számított 2-3 munkanapon belül kézhez kapja a megrendelt szolgáltatást.

Házhoz szállítás és kézbesítés

A szállítási határidők az adott szolgáltatást ismertető oldalakon olvashatók. A szolgáltatás kézbesítését vagy kiszállítását a Szolgáltató a Megrendelővel egyeztetett időpontban végzi.

A Szolgáltató személyes vagy egyéb módon történő átvételi lehetőséget nem biztosít.

Elállási jog

Az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a megrendelő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

A Megrendelő elállási, illetve felmondási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja.

A Megrendelő az elállási szándékát a megrendeléstől számított 14 napon belül e-mailben jelezheti a hello@dietless.hu címen. Ebben az esetben a Szolgáltató e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja a Megrendelő nyilatkozatának megérkezését.

Amennyiben a Megrendelő a fentieknek megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására.

A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.

Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Üzemeltető a fenti szerződésekre vonatkozóan:

Név: ​Kiss Gábor László e.v., 57445421
Székhely: 3700 Kazincbarcika, ​Mikszáth Kálmán utca 17. 1./1.
​Adószám: 59417398-1-25
Nyilvántartási szám: 57445421
Telefonszám: 06 30 405 3625
E-mail: hello@dietless.hu

Utolsó módosítás: 2022. ​szeptember 21.

© 2022 Dietless - ÁSZF Adatvédelem Kapcsolat