Adatkezelési tájékoztató

A Honlapot üzemeltető ​Kiss Gábor László e.v., 57445421 (továbbiakban: Szolgáltató) kizárólag a megrendelések és az ehhez kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a Honlapot használó látogatók személyes adatait.

A Szolgáltató csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A Szolgáltató minden elvárható módon védi a Honlapon megadott személyes adatokat.

Az adatkezelő adatai

Név: ​Kiss Gábor László e.v., 57445421
Székhely: 3700 Kazincbarcika, ​Mikszáth Kálmán utca 17. 1./1.
E-mail: hello@dietless.hu
Telefon: 06 30 405 3625

Az adatkezelés jogalapja

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a regisztrációnál vagy megrendelésnél kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre

A Honlapon megrendelést végző felhasználók, valamint a Honlap látogatói.

A kezelt adatok köre

A felhasználók által a regisztráció során megadott és a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok az alábbiak:

 • Név (vezetéknév és keresztnév)
 • E-mail-cím
 • Mobiltelefonszám
 • Számlázási cím (utca, házszám, település, irányítószám)

Az adatgyűjtés célja

Az adatgyűjtés célja a megrendelések és a számlázási kötelezettség teljesítése.

Az üzemeltetés során rögzítésre kerülő adatok

A rögzítésre kerülő adatok a felhasználó számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A cookie-k ("sütik") használata​

A Szolgáltató a Honlapon cookie-kat (ún. „sütiket”) használ. A cookie-k rövid szöveges karakterláncokból álló, kis méretű fájlok, amelyek akkor kerülnek a számítógépre, amikor a felhasználó egy webhelyet keres fel. Amikor a felhasználó ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-knak köszönhetően a webhely képes felismerni a böngészőt. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. A felhasználó kikapcsolhatja a böngészőben a cookie-k használatát, azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A Szolgáltató csak az oldalak meglátogatásának tényét és idejét tárolja, semmilyen más információt nem.

A legtöbb böngésző „Súgó” menüpontja tájékoztatást nyújt az alábbiakra vonatkozóan:

 • Cookie-k kikapcsolása
 • Új cookie-k fogadásának módja
 • A böngésző utasítása új cookie-k fogadására
 • Egyéb cookie-k kikapcsolása

A fenti információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

A Google Analytics használata

A Szolgáltató a Honlapon a Google Analytics eszközt használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics a számítógépre mentett cookie-kkal segíti elő a Felhasználó által látogatott weboldalak használatának elemzését.

A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngésző megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a Honlap funkciói csak korlátozottan lesznek használhatóak. A Felhasználó megakadályozhatja , hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k által gyűjtött adatokat, ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.​

Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat a Szolgáltató, mint adatkezelő jogosult megismerni, harmadik fél számára azokat nem adja ki.

Adattovábbítás

A Honlap működéséhez, valamint a megrendelések teljesítéséhez a Szolgáltató külső vállalkozások szolgáltatását veheti igénybe (például futárszolgálat). Ezeknek a külső vállalkozásoknak a Szolgáltató adatokat továbbít. A Szolgáltató az ilyen külső szervek adatkezeléséért nem felelős.

A Szolgáltató számára futárszolgálati tevékenységet nyújt:

Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adószám: 10901232-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Honlap: www.posta.hu

A Szolgáltató által továbbított adatok köre: a megrendelő neve, irányítószáma és postacíme, értesítési telefonszáma és e-mail-címe, az utánvét összege.

Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató a Megrendelő adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Megrendelő adatait a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg. A számviteli törvény által meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges adatokat a szerződés lejárta után legkésőbb 30 napon belül megsemmisíti.

A Megrendelő kérelmezheti az adatkezelőnél az alábbiakat:

 • Tájékoztatást a személyes adatok kezeléséről
 • A személyes adatok helyesbítését
 • A személyes adatok törlését vagy zárolását

Ha a Megrendelő korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését a Megrendelő az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

A regisztráció Megrendelő általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor sor kerülhet.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást. Ha a Szolgáltató a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót a Megrendelő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

A módosítás hatályba lépését követően a Megrendelő a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Utolsó módosítás: 2022. ​szeptember 21.

© 2022 Dietless - ÁSZF Adatvédelem Kapcsolat